Home > Health Insurance > Detail  

類別: 日期範圍:
 
全民健康保險牙科特約醫療院所門診審查注意事項(健保審字第0940069098號函公告自95.1.15生效)
.類別 : 審查注意事項
.建立日期 : 97/07/15
  .使用權限 : 一般性
.資料來源 : 秘書處
.相關連結 :
.附加檔案: 1111.doc  
 
請詳附件檔案
 
 
 
版權所有  © 2003 社團法人新北市牙醫師公會 All Rights Reserved.
會址:新北市板橋區三民路二段37號11樓  
電話:(02) 8961-3706 (02) 8961-3708  
傳真:(02) 8961-3715   E-Mail:thda@ms35.hinet.net
湯尼大夫牙醫網