Home > Notice > Detail  

類別: 日期範圍:
 
病患因故未能及時繳驗健保卡,事後辦理退費.加強宣導
.類別 : 牙醫門診醫療服務台北分區審查執行會
.建立日期 : 103/10/13
  .使用權限: 一般性
.資料來源: 秘書處
.參考資料 :
.附加檔案: 1049.pdf  
 

公會第1049 號發文              來文單位:台北區審查分會

                             詳如附加檔案

 
 
 
版權所有  © 2003 社團法人新北市牙醫師公會 All Rights Reserved.
會址:新北市板橋區三民路二段37號11樓  
電話:(02) 8961-3706 (02) 8961-3708  
傳真:(02) 8961-3715   E-Mail:thda@ms35.hinet.net
湯尼大夫牙醫網