Home > Notice > Detail  

類別: 日期範圍:
 
牙醫門診總額104年第2季
.類別 : 衛生福利部
.建立日期 : 104/12/10
  .使用權限: 一般性
.資料來源: 秘書處
.參考資料 :
.附加檔案: 888.pdf  
 
公會第888 號收文               來文單位:健保署


                               詳如附加檔案
 
 
 
版權所有  © 2003 社團法人新北市牙醫師公會 All Rights Reserved.
會址:新北市板橋區三民路二段37號11樓  
電話:(02) 8961-3706 (02) 8961-3708  
傳真:(02) 8961-3715   E-Mail:thda@ms35.hinet.net
湯尼大夫牙醫網