Home > Notice > Detail  
雙北牙醫師認同卡
類別: 日期範圍:
 
亞東醫院健檢專案
.類別 : 會員福利專區
.建立日期 : 107/01/26
  .使用權限: 一般性
.資料來源: 會員福利委員會
.參考資料 :
.附加檔案: 牙醫師公會20180105.pdf  
 
 
 
 
版權所有  © 2003 社團法人新北市牙醫師公會 All Rights Reserved.
會址:新北市板橋區三民路二段37號11樓  
電話:(02) 8961-3706 (02) 8961-3708  
傳真:(02) 8961-3715   E-Mail:thda@ms35.hinet.net
湯尼大夫牙醫網