Home > Notice > Detail  

類別: 日期範圍:
 
牙周病統合照護計畫
.類別 : 中華民國牙醫師公會全國聯合會全民健保牙醫門診總額台北分區委員會
.建立日期 : 100/11/01
  .使用權限: 一般性
.資料來源: 秘書處
.參考資料 :
.附加檔案: 913.pdf  
 
 

公會第  913 號收文   來文單位:全聯會

                    公文內容-詳如附加檔案 

 
 
 
版權所有  © 2003 社團法人新北市牙醫師公會 All Rights Reserved.
會址:新北市板橋區三民路二段37號11樓  
電話:(02) 8961-3706 (02) 8961-3708  
傳真:(02) 8961-3715   E-Mail:thda@ms35.hinet.net
湯尼大夫牙醫網